Logga In

Allmänna villkor

Här finns vi

Allmänna villkor

Anmälan och information
Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida. Här finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via tel 031-350 55 35.

Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande för personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Anmälningsbekräftelse
Vi skickar en bekräftelse när du anmält dig till en utbildning. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Teknologisk Institut LearnLab accepterat bokningen och skickat skriftlig bekräftelse (e-post eller brev) på att deltagaren antagits på utbildningen.

Avgift 
Avgiften står angiven efter varje utbildning. Samtliga priser gäller tillsvidare. Fakturering sker före utbildningens genomförande. Betalningsvillkor: 15 dagar. Om betalningsfristen överskrids har Teknologisk Institut LearnLab AB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter.

Av- och ombokning

Vi följer SAUFs rekommendation för avbokningar/ombokningar på våra öppna kurser:

Av- och ombokning öppna kurser*

Om du får förhinder att delta i utbildningen är det viktigt att du omgående meddelar oss skriftligen via e-post.

  • vid av-/ombokning 29+ kalenderdagar före utbildningens start debiteras en avgift om 500:-
  • vid av-/ombokning 28-14 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften
  • vid av-/ombokning 13-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift

Förhinder/ersättare öppna kurser*
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Inställd öppen kurs*
Teknologisk Institut LearnLab AB förbehåller sig rätten att ställa in kursen senast 14 dagar innan utställt datum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade. Vid inställt genomförande återbetalas kursavgift som ev. erlagts. Ersättning utgår inte för ej-ombokningsbara deltagarplatser.

* Gäller ej företagsanpassade kurser

Förhinder/ersättare
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Inställd utbildning 
Ibland händer det att ett genomförande måste flyttas eller helt ställas in. Vid inställt genomförande återbetalas kursavgift som erlagts. Ersättning utgår inte för ej-ombokningsbara biljetter. Har deltagaren hunnit komma till utbildningen innan man nås av beskedet, ersätts verifierade direkta kostnader för resor, hotell och liknande utlägg. Dock ersätts ej lönekostnad, intäktsbortfall eller restid.

Avbokning med anlednin av sjukdom
Om avbokning sker med anledning av sjukdom, kan kursavgiften återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg. Detta gäller även vid sjukdom/dödsfall hos nära anhörig.

Start- och sluttider
Start- och sluttider för våra utbildningar varierar. Tiderna anges i den bekräftelse du får i samband med anmälan. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss.

Intyg
Som bevis på att du gått en kurs hos oss får du alltid ett kursintyg (gäller inte konferens eller seminarie).

Hantering av personuppgifter
Vi på Teknologisk Institut LearnLab AB värnar om din personliga integritet och det är av högsta vikt att du som kund ska känna dig trygg med oss! Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Här kan du läsa vår integritetspolicy.

Force Majeure
Teknologisk Institut ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.
Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas
p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.