Logga In

Experten svarar - vanligaste frågorna om arbetsmiljöansvaret vid installationsarbeten

Här finns vi
Helen  Björkencrona

Jag är din kontaktperson

Skriv till mig

Indtast venligst et validt navn
Eller ditt telefonnummer
Skickar meddelande
Tack för ditt meddelande
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Skicka mail eller ringe til 076-527 55 16.

Mix installationsarbeten v2

Experten svarar - vanligaste frågorna om arbetsmiljöansvaret vid installationsarbeten

LearnLab intervjuade arbetsmiljöexperten Magnus Brile om de vanligaste frågorna gällande arbetsmiljöreglerna vid installationsarbeten.

Frågor och svar är indelade efter typ av arbete


1. Servisschakter

Fråga: Kräver servisschakter en särskild arbetsmiljöplan?
Svar: Det beror på om någon av riskerna nämnda i Bygg- och anläggningsföreskriften §12 finns. Vanligt förekommande risker är risk för fall från 2m eller högre, vid djupa schakter, eller arbete i närheten av högspänningsledningar eller arbetet bedrivs i en trafikerad miljö med allmän fordonstrafik. Om dessa eller någon av de andra förekommer så krävs en arbetsmiljöplan.

Fråga: Måste det finnas en BAS-P och en BAS-U som bevakar arbetsmiljöfrågorna i ett projekt som går ut på att schakta för serviser?
Svar: Ja, detta är ett anläggningsarbete enligt Bygg- och anläggningsföreskriftens definition och då behövs samordnare.

Fråga: Vem kan vara byggarbetsmiljösamordnare? Ställs det några krav?
Svar: Ja det gör det. Samordnaren/-arna ska vara utsedda av byggherren och vara lämpliga. För att vara lämplig måste man ha gått en särskild utbildning för att lära sig det en samordnare måste kunna.

Fråga: Hur arbetar man som byggarbetsmiljösamordnare?
Svar: Samordnarna arbetar med att förebygga olycksfallsrisker och dåliga arbetsmiljöförhållanden fast i olika skeden av ett projekt. BAS-U har också ett praktiskt organiserande- och tillsynsansvar på arbetsplatsen och måste finnas där regelbundet.
 

2. Elinstallationer som hör till en byggnad

Fråga: Det här med Byggarbetsmiljösamordnare, BAS, har jag aldrig hört talas om, i alla fall inte i vanliga elinstallationer. När infördes det kravet?
Svar: Sedan 1:a januari 2009 är det ett lagkrav (Arbetsmiljölagen) att byggherren utser en Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, kallad BAS-P, och en för utförandet: BAS-U.

Fråga: Men gäller det alla typer av elarbeten?
Svar: Nej, men de flesta t.ex. installation av fasta armaturer i en byggnad, dragning av elkanalisationer/fasta ledningar som hör till en byggnad. Det gäller dock inte installation av verkstadsmaskiner eller processutrustningar som inte tillhör byggnaden eller är en anläggning i sig eller rena driftåtgärder exempelvis byte av ett sprucket vägguttag.

Fråga: Hanterar installatören detta med byggarbetsmiljösamordning själv på plats?
Svar: Ja det kan han/hon göra förutsatt att denne/denna person är utsedd av byggherren och är lämplig. För att vara lämplig måste man ha gått en särskild utbildning för att lära sig det en samordnare måste kunna. Detta är oftast en rationell och ekonomiskt fördelaktig lösning.

Fråga: Hur arbetar man som byggarbetsmiljösamordnare?
Svar: Samordnarna arbetar med att förebygga olycksfallsrisker och dåliga arbetsmiljöförhållanden fast i olika skeden av ett projekt. BAS-U har också ett praktiskt organiserande- och tillsynsansvar på arbetsplatsen och måste finnas där regelbundet.
 

3. Arbete på ledningsnät utanför byggnaden

Fråga: På vårt företag har vi fungerande arbetsmiljörutiner och en arbetsmiljöplan som berör företagets verksamhet med dess medarbetare. Var kommer byggarbetsmiljösamordnarna in?
Svar: Samordnarna arbetar med att förebygga olycksfallsrisker och dåliga arbetsmiljöförhållanden fast i olika skeden av ett projekt. BAS-U har också ett praktiskt organiserande- och tillsynsansvar på arbetsplatsen.

Fråga: Ok, men vi har ju en arbetsmiljöplan på företagsnivå. Räcker inte den?
Svar: Nej, Bygg- och anläggningsföreskriften ställer krav på en objekt- eller entreprenadspecifik sådan.

Fråga: Men, vi har ingen BAS-U på plats i ledningsarbeten. Arbetschefen, som är BAS-U, kommer sällan ut. Går det an?
Svar: Han/hon måste finnas där regelbundet för att kunna ha en tillsyn och kunna leda arbetsmiljöarbetet på plats.


4. VVS-ombyggnader

Fråga: Det här med Byggarbetsmiljösamordnare, BAS, har vi hört talas om, men behövs det verkligen för VVS-installationer?
Svar: Ja, för de flesta installationer t.ex. av rör och ventilationstrummor i en byggnad. Det gäller dock inte installation av vattenanslutningar till maskiner eller processutrustningar som inte tillhör byggnaden eller är en anläggning i sig eller rena driftåtgärder exempelvis byte av ett filter.

Fråga: Behövs det en arbetsmiljöplan?
Svar: Ja, under vissa förutsättningar. Ett vanligt skäl är att montören kan falla från en arbetshöjd som är 2 meter eller högre (enligt Bygg- och anläggningsföreskriften).

Fråga: Vad har byggarbetsmiljösamordnarna för uppgifter?
Svar: Samordnarna arbetar med att förebygga olycksfallsrisker och dåliga arbetsmiljöförhållanden fast i olika skeden av ett projekt. BAS-P ansvarar för att leda arbetsmiljöfrågor i projekteringen, ta fram en arbetsmiljöplan och sammanställa en slutdokumentation. BAS-U har ett praktiskt arbetsmiljöorganisations- och tillsynsansvar på arbetsplatsen under produktionen.


5. Målning eller ommålning

Fråga: Räknas måleriarbeten som bygg- eller anläggningsarbeten då det gäller krav på att ha byggarbetsmiljösamordnare?
Svar: Ja. I princip alla arbeten inkl. föregående rengöring/färgborttagning om sådan förekommer.

Fråga: Vi är ett målarentreprenadföretag. Vad behöver vi då göra?
Svar: Vid konsumententreprenader, där ni är ensam entreprenör, skall ni ha en BAS-P*- och en BAS-U**-resurs. Då byggherren är ett företag eller offentlig verksamhet ska denne utse en BAS-P och en BAS-U. Där kan ni också komma in. Ni får inte påbörja arbetena med att måla förrän Byggarbetsmiljöanordnare är utsedda. I vissa fall måste det finnas en projekt-/entreprenadspecifik arbetsmiljöplan också.

Fråga: Räcker det att vår chef är samordnare?
Svar: För det första måste chefen vara utbildad och utsedd av byggherren. För det andra måste chefen ha gått en BAS-utbildning. För det tredje måste han/hon vara på plats regelbundet för att kunna leda arbetsmiljöarbetet och se till att detta fungerar.


6. Trädgårdsanläggning

Fråga: Krävs det verkligen byggarbetsmiljösamordnare för ett mindre planteringsjobb i en park såsom att plantera ett stamträd?
Svar: Ja, det krävs enligt §1 i Bygg- och anläggningsföreskriften.

Fråga: Krävs det för vanlig trädgårdsskötsel t.ex. klippning av buskar och slagning av gräs.
Svar: Nej (räknas som driftåtgärder).

Fråga: Vad gör en samordnare i ett trädgårdsanläggningsjobb?
Svar: Samordnarna arbetar med att förebygga olycksfallsrisker och dåliga arbetsmiljöförhållanden fast i olika skeden av ett projekt. BAS-P* ansvarar för att leda arbetsmiljöfrågor i projekteringen, ta fram en arbetsmiljöplan och sammanställa en slutdokumentation. BAS-U** har ett praktiskt arbetsmiljöorganisations- och tillsynsansvar på arbetsplatsen under utförandet.

Fråga: Nämn en arbetsmiljörisk som är vanlig vid park- och trädgårdsanläggning.
Svar: En av de vanligaste riskerna är passerande fordonstrafik då anläggarna ofta arbetar i trafikerade miljöer.


7. Byggnation eller ombyggnad av mobiltelefonanläggningar

Fråga: När vi uppför master eller sätter upp mobilsändare, är det arbeten som kräver att vi följer arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsarbeten?
Svar: Ja, enligt Bygg- och anläggningsföreskriften §1.

Fråga: Vad innebär det för oss i praktiken?
Svar: Byggherren utser en BAS-P och en BAS-U. Där kan ni komma in och behöva tillhandahålla en sådan enligt det kontrakt som finns. Ni får inte påbörja arbetena förrän Byggarbetsmiljöanordnare är utsedda. I vissa fall måste det finnas en projekt-/entreprenadspecifik arbetsmiljöplan också.

Fråga: Ja, i vårt fall projekterar vi inte denna anläggning så vem kan bli BAS-U hos oss?
Svar: Det ska vara en lämplig person som har gått igenom en särskild utbildning.


8. Inredningsmontering

Fråga: Vi visste inte att montering av fasta hyllsystem och bänkar i butik kräver byggarbetsmiljösamordnare. Varför är det så?
Svar:  Det är faktiskt också ett byggarbete, enligt Bygg- och anläggningsföreskriften. Det är denna förskrift som anger om det krävs byggarbetsmiljösamordnare.

Fråga: Vad ska samordnarna göra?
Svar: Bevaka att arbetsmiljöfrågor beaktas i planeringen, dels för snickarnas säkerhet och för att skapa en bra arbetsmiljö för de som ska arbeta i butiken.

Fråga: Behöver Byggarbetsmiljösamordnaren vara utbildad?
Svar: Ja. Arbetsmiljöverket ställer krav på sådan utbildning liksom vad den ska innehålla för delar.


9. Saneringsarbeten som berör byggnad, anläggning eller mark

Fråga: Vi är ett litet företag som arbetar med rivning och sanering. Gäller kravet på byggarbetsmiljösamordnare för oss?
Svar: Ja, rivnings- och saneringsarbeten är sådana arbeten som omfattas av Bygg- och anläggningsföreskriften.

Fråga: Vem ser till att det finns en samordnare i dessa fall?
Svar: Det gör byggherren. Ni kan behöva ta på er en sådan roll om det står i någon av kontraktshandlingarna.

Fråga: Betyder det att vi behöver utbilda någon för detta uppdrag?
Svar: Ja. Arbetsmiljöverket ställer krav på sådan utbildning liksom vad den ska innehålla för delar.