Logga In

Kan BAS-P och BAS-U vara samma person

Kan BAS-P och BAS-U vara samma person

Kan BAS-P och BAS-U vara samma person

Vi får ibland frågan huruvida BAS-P och BAS-U kan vara samma person. Vi ville svara på denna frågan så vi dök ner i lagstiftningen för att ta reda på vad som egentligen som gäller kring detta.

BAS-P och BAS-U är två separata roller som båda ska finnas undre byggprojektets olika skeden. Det är som sagt två olika roller med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, men de har samma föreskrifter och lagstiftning att förhålla sig till.

Det finns däremot ingenting i lagstiftningen som förbjuder att BAS-P och BAS-U är samma person, vilket gör detta möjligt. Det förekommer också relativt ofta, men då främst i mindre projekt mot privatpersoner, det vill säga konsumententreprenader. Detta förutsätter dock att man följer regelverket i sin helhet, vilket man sällan gör gentemot privata konsumenter.

Det finns som sagt ingenting i lagstiftningen som förbjuder detta, utan det man ska tänka på är att man uppfyller lämplighetskravet i bygg- och anläggningsföreskriften. Man måste alltså ha tillräckligt kompetens, erfarenhet och utbildning.

När vi ställde frågan till Magnus, som är kursledare i vår BAS-utbildning, höjde han ett varningens finger för en annan viktig faktor nämligen tiden. Att vara BAS-P eller BAS-U tar ofta mycket tid i anspråk och det är tveksamt om man egentligen har tillräckligt med tid att spendera för att kunna inneha båda rollerna. Magnus tre tips kring huruvida det är lämpligt att samma person är BAS-P och BAS-U är följande:

  • Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare, det är ingenting man själv väljer att vara
  • Det kan fungera i små och okomplicerade projekt med begränsad projektering
  • Det finns ingen tydlig gräns för när detta är lämpligt eller inte utan det får man avgöra för varje enskilt projekt
Nästa
Nästa artikel