Logga In

Vem kan vara BAS?

Vem kan vara BAS

Vem kan vara BAS?

Vem kan egentligen vara BAS?
Vi får ibland frågan vem som kan vara BAS – och svaret på den frågan är inte alltid uppenbar. Det finns viss del formella krav i lagstiftningen, men de är inte direkt omfattande. I den här artikeln ska vi försöka klarlägga vad som egentligen krävs för att vara BAS.

Det man behöver för att kunna arbeta som BAS är egentligen två saker – erfarenhet och utbildning. Men vad innebär det egentligen?

Om vi kikar på ett mindre projekt så räcker det ofta med en bra beställare som har jobbat i verksamheten och byggt på den praktiska erfarenheten med arbetsmiljökunskaper. Är det ett litet större projekt bör man däremot utse en erfaren projekteringsledare, som vet hur man jobbar med föreskrifter, till BAS-P. För BAS-U gäller samma sak fast med en erfaren platschef istället för en projekteringsledare.

Men det finns ju som sagt formella krav, och kontentan av de krav som finns i arbetsmiljölagen och bygg- och anläggningsföreskriften är att en byggarbetsmiljösamordnare ska ha, eller förfoga över personer som har, erfarenhet, kompetens och rätt utbildning för att kunna utföra arbetet utifrån gällande lagar och föreskrifter.

 

Erfarenhet
Det är ofta storleken och karaktären för det som ska byggas som avgör hur omfattande erfarenhet som behövs, men givetvis behöver man erfarenhet från att utföra bygg- och anläggningsarbete. Sedan bör man även ha erfarenhet av att samordna, leda och styra byggprojekt – det ger en bra överblick över projektets alla skeden. För den som ska vara byggarbetsmiljösamordningen under planeringen och projekteringen behöver även erfarenhet av projektering.

 

Utbildning
När det kommer till utbildning så har Arbetsmiljöverket listat vad en utbildning för byggarbetsmiljösamordnare ska innehålla. Vår utbildning följer dessa rekommendationer och innehåller samtliga delar som Arbetsmiljöverket anser vara nödvändiga.

 

Kompetens
Med kompetens menas förmågan att omsätta sina kunskaper och erfarenhet till praktisk handling. I vår utbildning får du, tillsammans med en lärare, öva på ett av de mest centrala arbetsmomenten som BAS. Du får i en trygg miljö träna på att omsätta dina kunskaper i praktiken och du får konkret feedback från läraren på vad du gjort bra och vad du kan förbättra.

 

De flesta som vi pratar med har en lång erfarenhet av bygg- och anläggningsarbeten, och de frågar oss huruvida de kan jobba som BAS efter att de gått vår BAS-kurs. Och svaret på den frågan är ja. Om du har erfarenheten så har vi utbildningen!

Nästa
Föregående